Προκατασκευές

 

Μεγάλη εμπειρία σε προκατασκευασμένα.

Μεταλλικά κτίρια

 

Κατασκευή έργων με ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Αγροτικά μηχανήματα

 

Μηχανήματα για αποτελεσματική χρήση.