Αναπτύσσουμε πρωτοποριακές λύσεις και προωθούμε τη βελτίωση των υπαρχόντων συστημάτων και διαδικασιών.

Σαράντης Τσουλκανάκης
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος